Disclaimer

Alles wat je moet weten.

Hoewel alle informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Obifit deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig probeert te houden, aanvaardt Obifit geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Alle aanbevelingen en specifieke resultaten zijn niet gegarandeerd en resultaten kunnen variëren.

Deze disclaimer geldt voor de gehele website die u als bezoeker en gebruiker van de website bekijkt en heeft betrekking op alle in de website aanwezig content.

Obifit is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is niet toegestaan. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Obifit behoudt zich het recht de tarieven en voorwaarden op deze website te wijzigen zonder vermelding vooraf.

Word lid, profiteer mee

flexibel lidmaatschap / all inclusive (incl. sportdranken, koffie & thee) / succesplannen / 7 dagen per week open / zonnebanken / massages / multifunctionele behandelruimte en altijd persoonlijke aandacht